הפגודה הינה פיתרון הצללה במבנה קבוע בלתי פריק העומד בכל עונות השנה ומיועד להצללת שטחים מוגדרים כגון שטחים בגני ילדים, שטחים במגרשים , במתקני משחק לילדים, במוסדות חינוך ועוד .
שיטת הצללה זו מהווה פתרון ארוך טווח ולא יקר יחסית  .